TENSEN & HUON

INFRASTRUKTUUR

WEGEN

Topografische opmeting, inplantingen
Wegenisstudies (grondplan, project lengteprofiel, project dwarsprofiel, grondwerkvolumeberekening), opvolgen uitvoering

TUNNELS

Grondplan, lengteprofiel, dwarsprofielen
Opvolgen uitvoeringswerven, meetstaten

SPOREN

Topografische opmeting van het bestaande sporennet
Sporenstudies
Sporeninplanting
As built opmeting

Enkele referencies :
Meer dan 2500 km wegen in Centraal Afrika (DRC, Rwanda, Burundi) ,
E25-E40 verbinding (Val Benoit brug in Luik)
Spoorwegverbinding Schuman-Josaphat in Brussel (FPD Mobiliteit & Vervoer)
Tunnel tussen steengroeven in Gaurain-Ramcroix
Kader-overeenkomst voor topografische technische ondersteuning HSL- en RERlijnen (TUC RAIL)
Sinds 1992, meer dan 120 km sporenstudies voor de MIVB (Maatschappij Intercommunaalvervoer in Brussel)
Lichte Metro van Charleroi te Gosselies