TENSEN & HUON

Studiebureau gespecialiseerd in topografie en positioneringstechnieken, werkzaam overal in Belgie en in het buitenland, in het bijzonder in Centraal Africa

Werkingsgebieden : Binnen en buiten topografische opmetingen, GPS positionering, GIS, expertises, topografische bestuur van werven, nauwkeurige inplantingen, grensafpalingen, …

Toepassingsgebied : Wegenbouw, gebouwen, burgelijke bouwkunde, stedenbouw, mijnbouw, milieu, nijverheid, geodesie, cartografie, wateraanvoer, kadaster, elektriciteitslijnen, pijpleidingen, fotogrammetrie, …Sinds 1982,

EEN ERVAREN TEAM ...
Landmeters , topografen , technici openbare werken , tekenaars en informatici, allen zeer bekwaam in de modernste technieken, werkend in ploegverband op het terrein met oog voor kwaliteit en een optimaal rendement.

EEN UP-TO-DATE TECHNOLOGIE ...
Onze werkmethoden zijn het resultaat van de permanente aanpassing van onze ervaringen. Daarom is het noodzakelijk om steeds gebruik te maken van de meest geavanceerde hardware en software en konstant de evolutie op dit gebied te kunnen volgen. Onze permanente zorg is ons dynamisme en het konstant leveren van de beste kwaliteit bij de uitvoering der werken.

Door onze werkmethoden en ons materieel voortdurend up-to-date te houden kunnen wij steeds op elk vraag een gepast antwoord bieden. Wij bieden u kwaliteit, nauwkeurigheid en een snelle service.

Een "op maat" landmeetkunde…